Изработени за 10 дни

Изработка на

Онлайн Магазин

и Фирмен уеб сайт

Изграждане на онлайн магазин за Титан Здраве

Изграждане на онлайн магазин

Клиент: Титан Здраве

Срок за изработка: 10 дни
Панел за администриране на съдържанието
Система за онлайн търговия
WordPress, PHP, CSS, HTML, Photoshop

Изчистена визия с акцент върху продуктите