Gracia Launch кампания

Създаване на ключова визия и дизайн на рекламни материали за launch кампания на Garcia Slims за Испания.

Създаване на ключова визия и дизайн за Gracia Slim
Създаване на ключова визия и дизайн за Gracia Slim
Създаване на ключова визия и дизайн за Gracia Slim
  • дизайн, принт
  • Gracia / KTI brand /