Cybele

Изработване на визуални концепции за печатни материали

След като създадохме логото, доразвихме идеята за цялостна визуална концепция на самия магазин с външна реклама, визитки, флаери, табели и всичко необходимо за стартиране на бранда.

Като продължение на съвместната ни работа създадохме и поддържаме онлайн магазина и блога на Cybele.